Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

wildsoul
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadreams-come-true dreams-come-true
wildsoul
4604 c02a

June 08 2015

1186 dd30 500

automaticallyoutstanding:

Olympic National Park

Reposted fromtwice twice vianawrocka nawrocka

June 04 2015

wildsoul
Jest Pan więc mężczyzną, który potrafi interesować się kobietą tylko na początku i na końcu: kiedy chce ją dostać i na chwilę przed tym, kiedy ostatecznie ją traci. Czas pomiędzy nazywany również byciem razem jest dla Pana zbyt nudny lub zbyt męczący, albo taki i taki. Prawda?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wildsoul
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaszydera szydera
wildsoul

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viasewinglover sewinglover
1702 17d8
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamissdark missdark
wildsoul

"Zabawne, jak przeszłość zawsze wraca, żeby nas odszukać."

Reposted fromNicinic Nicinic viadreams-come-true dreams-come-true
wildsoul
wildsoul
Cokolwiek by się działo, trzeba żyć.
— Magdalena Kordel
wildsoul
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viairmelin irmelin
wildsoul
1897 402a
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
8964 2724
wildsoul
5815 d135
Reposted fromana25 ana25 viairmelin irmelin
6088 1b1a
Reposted fromsbguys sbguys viairmelin irmelin
wildsoul
5542 981f
Reposted fromrevalie revalie viairmelin irmelin
6439 c5eb
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaAmericanlover Americanlover
6519 5faf 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viarealytruth realytruth
wildsoul
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
7116 b099
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamissdark missdark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl